4000 kr Bonus og 100 Echoes
Spill Nå
5000 kr Bonus + 300 Free Spins
Spill Nå
100% Bonus og 20 Super Spins
Spill Nå
100% Bonus og 100 Free Spins
Spill Nå

Regler for Omaha poker

omaha-smallOmaha poker, også kjent under navnene Omaha hold’em og Omaha Pot Limit, er en form for poker som har kommet litt under radaren til mange som er glade i poker. Likevel er det et høyt antall profesjonelle pokerspillere som foretrekker Omaha poker, fordi det sikrer jevne spill der man aldri er langt bak lederen. Reglene sørger for dette, da de legger føringer for spillerne. Det arrangeres også egne konkurranser i Omaha poker i World Series of Poker i USA.

Beslektet med Texas hold’em

Omaha poker er en form som er nært beslektet med den kjente formen Texas hold’em. Hvis du er kjent med denne formen vil du fort lære deg Omaha poker. Hvis ikke trenger du bare å fortsette å lese denne artikkelen, og du vil fort forstå det. Likhetene består i at man spiller med en kombinasjon av egne kort og åpne kort på bordet. Ulikhetene består i antall kort man får for seg selv, hvordan man kan kombinere dem og hvordan man kan satse.

Fire kort

I Omaha poker får hver spiller utdelt fire kort. I tillegg til disse skal det legges fem kort på bordet. Når man får utdelt sine kort skal man satse før de tre første åpne kortene kommer på bordet. Når disse har kommet skal man igjen satse, og man får se et kort til. Etter dette satser man igjen, og det siste kortet kommer på bordet. Vi har da fire kort hver, samt fem kort på bordet. Man satser, og når spillerne enten har sett hverandre eller kastet seg ser man hvem som vant runden. Det som er karakteristisk med Omaha poker er hvordan man kombinerer kortene på hånden med kortene på bordet. I motsetning til Texas hold’em så er man mer bundet i Omaha poker. Hånden skal bygges opp ved å bruke to av sine egne kort og tre av de felles kortene. Man kan altså ikke bare bruke de fire kortene man selv har, og man kan ikke bruke alle kortene som ligger på bordet. På denne måten stiller man på likere vilkår i hver runde av Omaha poker.

Pot limit

Det er vanlig at man spiller Omaha poker som en såkalt «pot limit». Dette betyr at man ikke kan høyne så mye man vil, men at man er bundet av hvor store summer som ligger på bordet i det man skal by. Man kan nemlig ikke overgå summen som allerede er på bordet, så på denne måten vil spilleren som leder ha mer begrensede muligheter til å slå ut spillere med dårligere råd. Pot limit-formen sikrer altså noen fordeler til spillerne som har kommet i bakleksa, noe som bidrar til å sørge for at det blir lettere å komme sterkere tilbake.

Hender

poker2Det er ingen særegenheter med hendene i Omaha poker, utover at man ikke rangerer sortene på kortene. Det er altså kun verdisymbolene som teller her. Rangeringen er som følger, med eksempler i parentes: High card (det høyeste enkeltkortet vinner om ingen har noen gyldige kombinasjoner), ett par (2-2), to par (2-2, 4-4), tre like (7-7-7), straight (3-4-5-6-7), flush (spar, spar, spar, spar, spar), hus (2-2-2-8-8), fire like (9-9-9-9), straight flush (straight og flush samtidig) og Royal straight flush (10-J-Q-K-A i samme sort). Den eneste måten man kan vinne noe med sorten på kortet, altså kløver, spar, ruter og hjerter, er ved flush og straight flush. Det er altså kun ved å ha fem like sorter man har en god hånd – bare fire av samme sort vil ikke hjelpe deg.

Ferdigheter

Utover å ha lykken på sin side kreves det ulike ferdigheter for å lykkes i poker, og hvilke ferdigheter som er viktigst varierer med varianten. Hvis vi sammenligner Omaha poker med Texas hold’em er det nok rimelig å si at det psykologiske aspektet er viktigere i Omaha poker, siden man har langt flere muligheter når det kommer til potensielle hender. Kalkulerende ferdigheter er nok også viktigere i Omaha poker enn i andre former. Man må ta høyde for sannsynligheten til at motstanderen sitter med visse hender, og mulighetene er selvsagt langt større med fire kort enn kun med to. På den andre siden har man kanskje mer informasjon om motstanderen ettersom man vet at han må bruke tre av de åpne kortene.